အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ပြည်)သည် ကျောင်းသား/ သူများ လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုရှိစေရန် သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကျောင်းသား/သူ များ စာသင်ကြားရာတွင် အဆင်ပြေမှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။

ကျောင်းစာကြည့်တိုက်

အင်တာနက် (Wifi)

လက်တွေ့ခန်းများCATEGORY

Our Departments

Occaecati, et wisi, expedita nascetur nostrum aenean felis platea earum luctus molestie, natus cras? Ullamcorper, voluptas cillum, egestas bibendum nato.

အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာဌာန

သုတနည်းပညာ

ဌာန

လျှပ်စစ်နည်းပညာဌာန


PHOTO NEWS

PHOTO NEWS

Teaching Departments


Administrative Departments


Student AffairsCALL TO ACTION

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ပြည်)

ကျောင်းသား/သူများ လက်တွေ့လုပ်ငန်းများ ကျွမ်းကျင်မှုရှိစေရန်နှင့်

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်ရန်အတွက် အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း၊

အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း၊ လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း၊

မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း၊ စက်ခုတ်စားခြင်းနည်းပညာသင်တန်း နှင့်

သုတနည်းပညာသင်တန်း များကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။

premium bootstrap themes

Contact Information

Side at Pyay-Aung Lan Road,Aung San Pyi Tharyar Quater,Pyay Myo.

053-2028647

gthspyay@dtve.org