အဆောက်အဦနည်းပညာဌာန

အဆောက်အဦနည်းပညာဌာနသည် ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ်(ပုံမှန်)သင်တန်း များနှင့် အခြေခံ( ကာလတို) သင်တန်းများကိုဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ပထမနှစ် ( ပုံမှန် ) သင်တန်းတွင် အခြေခံပုံဆွဲဘာသာ – Engineering Drawing , Building  Materials  and  Construction ,  Surveying  ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချလျှက်ရှိပါသည်။ ဒုတိယနှစ် ( ပုံမှန် ) သင်တန်းတွင် Engineering Drawing ,  Building Materials and Construction ,  Surveying ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချလျှက် ရှိပါသည်။ ကာလတိုသင်တန်းအနေဖြင့် (၁)Estimating (၂)Wood Working (၃)Brick Laying (၄)Bar   Bending  ဘာသာရပ်များ ကို   သင့်လျှော်သည့် Chapter  အားဖြင့် သင်ကြား၍ Certificate ပေးအပ်ပါသည်။ ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ် ( ပုံမှန်)သင်တန်းများကို တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးပါက ရိုးရိုးအောင်မြင်သူများသည် အဆောက်အဦ နှင့် သက်ဆိုင်သော အလုပ်အကိုင် များကို ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး အထူးအောင်မြင်သူများသည် ( A.G.T.I ) ပထမနှစ် သင်တန်းသို့ ဆက်လက် တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်ခင်း
ဒေါ်တင်တင်မူကထိကA.G.T.I(Civil),B.Sc(Maths)
ဒေါ်စန္ဒာညွန့်ကထိကA.G.T.I(Civil), B.A (Geo)
ဒေါ်ခင်ဆုမြတ်သွေးနည်းပြB.E (Civil)
ဦးမျိုးထက်အောင်စက်မှုကျွမ်းကျင်(၃)A.G.T.I (Civil)
ဦးကျော်မြင့်နေ့စားဝန်ထမ်းG.T.H.S(BT)
ဦးကောင်းသစ်ခန့်စက်မှုကျွမ်းကျင်(၅)G.T.H.S(BT)
No First Year Subjects Second Year Subjects
1 Myanmar English
2 English Mathematics
3 Mathematics Drawing
4 Physics Surveying
5 Chemistry Building Material Construction
6 Drawing Workshop
7 Surveying  
8 Building Material Construction  
9 Workshop  

ကျောင်းသားများ၏ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုများ