ဆောက်လုပ်ရေးသုံးသံချည်သံကွေးသင်တန်း

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ပြည်)တွင်ကာလတိုသင်တန်းများကို(၂၀၁၅-၂၀၁၆) ပညာသင်နှစ်မှစတင်၍ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

ဆောက်လုပ်ရေးသုံးသံချည်သံကွေးသင်တန်းကို အပတ်စဉ် (၁၂) နှင့် (၁၃) တွင် အစိုးရ နည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း (ပြည်) အဆောက်အဦနည်းပညာဌာန၌ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကာလတို (၁)လသင်တန်းဖြစ်ပြီး နာရီပေါင်း(၃၂)နာရီ သင်ကြားပေးပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့် သံချောင်းဖြောင့်ခြင်း ၊ ထိန်းကွင်းဖြတ်-ကွေးခြင်း ၊ Column သံဆင်ခြင်း ၊Footing သံဆင်ခြင်း ၊ Beam သံဆင်ခြင်း ၊ Footing , Column ,Beam ချိတ်ဆက်ခြင်းတို့ကို သင်ကြားပေးပါသည်။ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။အပတ်စဉ်တစ်ခုလျှင် သင်တန်းသားဦးရေ (၂၀)ယောက် လက်ခံသင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။

သင်တန်းပြီးဆုံးပါက သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် ရရှိပါသည်။