လျှပ်စစ်မော်တာ ထိန်းသိမ်းမောင်းနှင်ခြင်းသင်တန်း

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ပြည်)တွင်ကာလတိုသင်တန်းများကို(၂၀၁၅-၂၀၁၆) ပညာသင်နှစ်မှစတင်၍ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

လျှပ်စစ်မော်တာ ထိန်းသိမ်းမောင်းနှင်ခြင်းသင်တန်းကို ၂၀၂၀-ခုနှစ်တွင် အပတ်စဉ်( ၁ ) အဖြစ် အစိုးရ နည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း (ပြည်) လျှပ်စစ်နည်းပညာဌာနတွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကာလတို (၁)လသင်တန်းဖြစ်ပြီး နာရီပေါင်း(၅၁)နာရီ သင်ကြားပေးပါသည်။လျှပ်စစ်မော်တာ ထိန်းသိမ်းမောင်းနှင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါ အခြေခံပညာများကို သင်ကြားပေးပါသည်။

1. Tpye of Control
2. Magnetic Contactor
3. Overload Relay
4. Timer
5. Floatless Relay
6. Direct On Line Motor Starter
7. Jogging
8. Forward & Reverse Motor Control ( 1-phase, 3-phase)
9. Sequence Control
10. Water Supply and Drainage System
11. Star/ Delta Motor Starter

သင်တန်းသားဦးရေ (၂၅)ယောက် လက်ခံသင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။ပညာအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။

သင်တန်းပြီးဆုံးပါက သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် ရရှိပါသည်။