အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)သည် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီး ဌာနအောက်တွင်တည်ရှိပြီး နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာကဏ္ဍအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

သင်ကြားရေးဌာနများ

No post foundသတင်းဓာတ်ပုံများ


CALL TO ACTION

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ပြည်)

ကျောင်းသား/သူများ လက်တွေ့လုပ်ငန်းများ ကျွမ်းကျင်မှုရှိစေရန်နှင့်

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်ရန်အတွက် အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း၊

အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း၊ လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း၊

မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း၊ စက်ခုတ်စားခြင်းနည်းပညာသင်တန်း နှင့်

သုတနည်းပညာသင်တန်း များကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။

premium bootstrap themes

Contact Information

Side at Pyay-Aung Lan Road,Aung San Pyi Tharyar Quater,Pyay Myo.

053-2028647

gthspyay@dtve.org